بانک مرکزی تحریم شرکت‌های داخلی توسط بانک‌ها را ممنوع کرد

بانک مرکزی تحریم شرکت‌های داخلی توسط بانک‌ها را ممنوع کرد
رییس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد: هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌ها ممنوع است.

بانک مرکزی تحریم شرکت‌های داخلی توسط بانک‌ها را ممنوع کرد

رییس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد: هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به‌استناد تحریم‌ها ممنوع است.
بانک مرکزی تحریم شرکت‌های داخلی توسط بانک‌ها را ممنوع کرد

قرآن

This entry was posted on دوشنبه, سپتامبر 5th, 2016 at 12:00 ق.ظ and is filed under خبر جدید. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.