برجام به سود کدام شرکت‌های هواپیمایی بوده؟

برجام به سود کدام شرکت‌های هواپیمایی بوده؟
در شرایطی که هنوز گشایشی برای خرید هواپیما و صدور مجوز اوفک ایجاد نشده، هر روز خبری جدید از حضور ایرلاین‌های خارجی در ایران شنیده می‌شود.

برجام به سود کدام شرکت‌های هواپیمایی بوده؟

در شرایطی که هنوز گشایشی برای خرید هواپیما و صدور مجوز اوفک ایجاد نشده، هر روز خبری جدید از حضور ایرلاین‌های خارجی در ایران شنیده می‌شود.
برجام به سود کدام شرکت‌های هواپیمایی بوده؟

خبر دانشجویی

This entry was posted on سه شنبه, سپتامبر 6th, 2016 at 12:00 ق.ظ and is filed under خبر جدید. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.