Archive for the آشنایی کامل با بیمه‌نامه شخص ثالث Category

جهان نقره آشنایی کامل با بیمه‌نامه شخص ثالث

آگوست 26th, 2015 Posted in آشنایی کامل با بیمه‌نامه شخص ثالث | دیدگاه‌ها برای جهان نقره آشنایی کامل با بیمه‌نامه شخص ثالث بسته هستند

جهان نقره آشنایی کامل با بیمه‌نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند.