Archive for the آغاز امضای قراردادهای اجرایی با شرکت‌های نفتی خارجی Category

جهان نقره |آغاز امضای قراردادهای اجرایی با شرکت‌های نفتی خارجی

سپتامبر 20th, 2015 Posted in آغاز امضای قراردادهای اجرایی با شرکت‌های نفتی خارجی | دیدگاه‌ها برای جهان نقره |آغاز امضای قراردادهای اجرایی با شرکت‌های نفتی خارجی بسته هستند

جهان نقره |آغاز امضای قراردادهای اجرایی با شرکت‌های نفتی خارجی

مساعد شدن شرایط بین‌المللی ایران و نزدیک شدن به زمان اجرای توافق هسته‌ای با غرب، هر روز فرصت‌های سرمایه گذاری در صنعت نفت کشورمان …