Archive for the آغاز رونق بازارها از سال 95 Category

جهان نقره آغاز رونق بازارها از سال 95

سپتامبر 14th, 2015 Posted in آغاز رونق بازارها از سال 95 | دیدگاه‌ها برای جهان نقره آغاز رونق بازارها از سال 95 بسته هستند

جهان نقره آغاز رونق بازارها از سال 95

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری گفت: رکود اقتصادی تمام بازارها از جمله ملک و مسکن، سکه، طلا، ارز و همچنین بازار سرمایه را درگیر خود کرده است.