Archive for the اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت/بدهی دولت 20درصد تولید ناخالص داخلی است Category

جهان نقره اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت/بدهی دولت 20درصد تولید ناخالص داخلی است

آگوست 31st, 2015 Posted in اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت/بدهی دولت 20درصد تولید ناخالص داخلی است | دیدگاه‌ها برای جهان نقره اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت/بدهی دولت 20درصد تولید ناخالص داخلی است بسته هستند

جهان نقره اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کمیسیون اقتصادی دولت/بدهی دولت 20درصد تولید ناخالص داخلی است

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: اصلاح قانون مالیات بر اززش افزوده هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت است.