Archive for the اطلاعیه مهم برای معترضان حذف یارانه Category

جهان نقره اطلاعیه مهم برای معترضان حذف یارانه

آگوست 17th, 2015 Posted in اطلاعیه مهم برای معترضان حذف یارانه | دیدگاه‌ها برای جهان نقره اطلاعیه مهم برای معترضان حذف یارانه بسته هستند

جهان نقره اطلاعیه مهم برای معترضان حذف یارانه

معاون رفاهی وزیر رفاه از واریز یارانه‌های آن دسته از سرپرستان خانواری خبر داد که اعتراض آنها به حذف یارانه مورد قبول واقع شده است.