Archive for the انتشار اسناد سوء مدیریت خودروسازان داخلی Category

جهان نقره انتشار اسناد سوء مدیریت خودروسازان داخلی

سپتامبر 8th, 2015 Posted in انتشار اسناد سوء مدیریت خودروسازان داخلی | دیدگاه‌ها برای جهان نقره انتشار اسناد سوء مدیریت خودروسازان داخلی بسته هستند

جهان نقره انتشار اسناد سوء مدیریت خودروسازان داخلی

یکی از دلایلی که برای افزایش یک باره قیمت خودرو و سه برابر شدن محصولات خودروسازی ها در سالهای گذشته عنوان می شده است، سرمایه‌گذاری …