Archive for the ایرانی‌ها چه می‌خواهند: تعطیلات آمریکایی و خودروی آلمانی Category

جهان نقره |ایرانی‌ها چه می‌خواهند: تعطیلات آمریکایی و خودروی آلمانی

سپتامبر 16th, 2015 Posted in ایرانی‌ها چه می‌خواهند: تعطیلات آمریکایی و خودروی آلمانی | دیدگاه‌ها برای جهان نقره |ایرانی‌ها چه می‌خواهند: تعطیلات آمریکایی و خودروی آلمانی بسته هستند

جهان نقره |ایرانی‌ها چه می‌خواهند: تعطیلات آمریکایی و خودروی آلمانی

CNN در گزارشی شرایط اقتصادی ایران در دوران پس از تحریم را بررسی کرده است و نتایج یک نظرسنجی از ایرانی ها را مورد توجه قرار داده است.