Archive for the ایران بیشترین دارایی بانک های جهان اسلام را در اختیار دارد Category

جهان نقره ایران بیشترین دارایی بانک های جهان اسلام را در اختیار دارد

سپتامبر 1st, 2015 Posted in ایران بیشترین دارایی بانک های جهان اسلام را در اختیار دارد | دیدگاه‌ها برای جهان نقره ایران بیشترین دارایی بانک های جهان اسلام را در اختیار دارد بسته هستند

جهان نقره ایران بیشترین دارایی بانک های جهان اسلام را در اختیار دارد

جمهوری اسلامی ایران با 518 میلیارد دلار، 37 درصد از ارزش کل دارایی بانکهای اسلامی جهان را داراست که در حال حاضر بزرگترین دارنده دارایی در میان بانکهای جهان اسلام است.