Archive for the بازار ارز درگیر و دار ترس از پلمپ صرافی‌ها Category

جهان نقره بازار ارز درگیر و دار ترس از پلمپ صرافی‌ها

آگوست 19th, 2015 Posted in بازار ارز درگیر و دار ترس از پلمپ صرافی‌ها | دیدگاه‌ها برای جهان نقره بازار ارز درگیر و دار ترس از پلمپ صرافی‌ها بسته هستند

جهان نقره بازار ارز درگیر و دار ترس از پلمپ صرافی‌ها

با تمام شدن مهلت یک ساله صرافی‌ها مبنی بر انطباق خود با قوائد و قوانین بانک مرکزی احتمال داده می‌شود موجی از پلمپ در بازارهای اصلی …