Archive for the بازدهی مطلوب بازار سرمایه با دیدگاه بلند مدت Category

جهان نقره بازدهی مطلوب بازار سرمایه با دیدگاه بلند مدت

آگوست 21st, 2015 Posted in بازدهی مطلوب بازار سرمایه با دیدگاه بلند مدت | دیدگاه‌ها برای جهان نقره بازدهی مطلوب بازار سرمایه با دیدگاه بلند مدت بسته هستند

جهان نقره بازدهی مطلوب بازار سرمایه با دیدگاه بلند مدت

فعال بازار سرمایه گفت: به سهامداران و تازه واردان بازار توصیه می‌شود که دید سرمایه‌‎گذاری خود را دیدی بلند مدت قرار دهند تا بتوانند از بازدهی مطلوبی برخوردار شوند.