Archive for the بانك‌هايی كه بيش از 34 درصد سود می‌برند Category

جهان نقره بانك‌هايی كه بيش از 34 درصد سود می‌برند

سپتامبر 12th, 2015 Posted in بانك‌هايی كه بيش از 34 درصد سود می‌برند | دیدگاه‌ها برای جهان نقره بانك‌هايی كه بيش از 34 درصد سود می‌برند بسته هستند

جهان نقره بانك‌هايی كه بيش از 34 درصد سود می‌برند

بانك‌هايی كه در سال 93 به دليل اضافه برداشت 38 هزار ميلياردی از بانك مركزی 34 درصد سود دادند يا منابع‌شان در بخش‌هايی چون زمين و ساختمان …