Archive for the برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه ملی Category

جهان نقره برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه ملی

سپتامبر 3rd, 2015 Posted in برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه ملی | دیدگاه‌ها برای جهان نقره برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه ملی بسته هستند

جهان نقره برداشت غیرقانونی بانک مرکزی از حساب صندوق توسعه ملی

در حالی که هنوز پرونده برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی بسته نشده و سرنوشت آن نامعلوم است، اظهارات اخیر …