Archive for the به زودی خودروهای بهتری وارد کشور خواهد شد Category

جهان نقره به زودی خودروهای بهتری وارد کشور خواهد شد

آگوست 29th, 2015 Posted in به زودی خودروهای بهتری وارد کشور خواهد شد | دیدگاه‌ها برای جهان نقره به زودی خودروهای بهتری وارد کشور خواهد شد بسته هستند

جهان نقره به زودی خودروهای بهتری وارد کشور خواهد شد

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد جدید گمرگ برای واردات خودرو گفت: پیشنهاد ما به وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که برای مجوز واردات و …