Archive for the تاراج محصول یک‌ساله نخل‌داران در یک شب Category

جهان نقره تاراج محصول یک‌ساله نخل‌داران در یک شب

سپتامبر 6th, 2015 Posted in تاراج محصول یک‌ساله نخل‌داران در یک شب | دیدگاه‌ها برای جهان نقره تاراج محصول یک‌ساله نخل‌داران در یک شب بسته هستند

جهان نقره تاراج محصول یک‌ساله نخل‌داران در یک شب

با فرا رسیدن زمان برداشت محصول خرما، کشاورزان هر روز بیم آن را دارند که نخل‌های آنها که عموما در محدوده خارج از شهرها و روستاها هستند، شبانه …