Archive for the تجربه 61 هزار کیلومتر رانندگی با جنسیس 2012 Category

جهان نقره تجربه 61 هزار کیلومتر رانندگی با جنسیس 2012

آگوست 21st, 2015 Posted in تجربه 61 هزار کیلومتر رانندگی با جنسیس 2012 | دیدگاه‌ها برای جهان نقره تجربه 61 هزار کیلومتر رانندگی با جنسیس 2012 بسته هستند

جهان نقره تجربه 61 هزار کیلومتر رانندگی با جنسیس 2012

جنسیس را باید خودرویی بدون رقیب در بازار داخلی کشورمان دانست چرا که به غیر از لکسوس ES350 تقریبا هیچکدام از رقبای نزدیک ترش مانند …