Archive for the تحریم داخلی دردسر جدید ایرلاین‌های کشور Category

جهان نقره تحریم داخلی دردسر جدید ایرلاین‌های کشور

سپتامبر 5th, 2015 Posted in تحریم داخلی دردسر جدید ایرلاین‌های کشور | دیدگاه‌ها برای جهان نقره تحریم داخلی دردسر جدید ایرلاین‌های کشور بسته هستند

جهان نقره تحریم داخلی دردسر جدید ایرلاین‌های کشور

شرکت فرودگاه‌ها در اقدامی جدید، اجازه ورود کارکنان و قطعات مورد نیاز هواپیماهای ایرلاین‌های بدهکار را به محوطه فرودگاه‌ها نمی‌دهد.