Archive for the توصیه‌ دلالان به مردم برای خرید ارز/ نرخ صرافی‌های مجوزدار گرانتر از کف بازار Category

جهان نقره توصیه‌ دلالان به مردم برای خرید ارز/ نرخ صرافی‌های مجوزدار گرانتر از کف بازار

سپتامبر 1st, 2015 Posted in توصیه‌ دلالان به مردم برای خرید ارز/ نرخ صرافی‌های مجوزدار گرانتر از کف بازار | دیدگاه‌ها برای جهان نقره توصیه‌ دلالان به مردم برای خرید ارز/ نرخ صرافی‌های مجوزدار گرانتر از کف بازار بسته هستند

جهان نقره توصیه‌ دلالان به مردم برای خرید ارز/ نرخ صرافی‌های مجوزدار گرانتر از کف بازار

بازار ارز در چند روز گذشته به واسطه تشدید نظارت بانک مرکزی و زیر چتر بردن صرافی‌ها به مرکز اخبار بدل شده است، بازاری که هر چند وقت یکبار در پی موضوعی همچون نوسانات نرخ ارز، دلال بازی‌ها و … بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، نکته قابل توجه در بازار روزجاری ارز پیشنهاد دلالان به افراد پشت خط برای خرید دلار بود و عدم تعویق آن به روز آینده است.