Archive for the جنگ استخدام آموزش و پرورش در آزمونی كه قانونی نيست ! Category

جهان نقره جنگ استخدام آموزش و پرورش در آزمونی كه قانونی نيست !

آگوست 15th, 2015 Posted in جنگ استخدام آموزش و پرورش در آزمونی كه قانونی نيست ! | دیدگاه‌ها برای جهان نقره جنگ استخدام آموزش و پرورش در آزمونی كه قانونی نيست ! بسته هستند

جهان نقره جنگ استخدام آموزش و پرورش در آزمونی كه قانونی نيست !

هزارتوی آزمون استخدامي آموزش و پرورش بيش از 9 هزار بازنده دارد .