Archive for the حذف صفر از پول ملی در وضعیت ثبات اقتصادی مفید است Category

جهان نقره حذف صفر از پول ملی در وضعیت ثبات اقتصادی مفید است

سپتامبر 3rd, 2015 Posted in حذف صفر از پول ملی در وضعیت ثبات اقتصادی مفید است | دیدگاه‌ها برای جهان نقره حذف صفر از پول ملی در وضعیت ثبات اقتصادی مفید است بسته هستند

جهان نقره حذف صفر از پول ملی در وضعیت ثبات اقتصادی مفید است

از سال 1960 تا كنون بيش از 70 مورد حذف صفر از پول ملي در كشورهاي در حال توسعه انجام شده است. مسئولان و كارشناسان حوزه اقتصاد …