Archive for the حرکت چهارمین نفتکش ذخیره‌سازی نفت ایران به مقصد نامعلوم Category

جهان نقره حرکت چهارمین نفتکش ذخیره‌سازی نفت ایران به مقصد نامعلوم

آگوست 25th, 2015 Posted in حرکت چهارمین نفتکش ذخیره‌سازی نفت ایران به مقصد نامعلوم | دیدگاه‌ها برای جهان نقره حرکت چهارمین نفتکش ذخیره‌سازی نفت ایران به مقصد نامعلوم بسته هستند

جهان نقره حرکت چهارمین نفتکش ذخیره‌سازی نفت ایران به مقصد نامعلوم

پلاتز بر اساس اطلاعات ردیابی نفتکش‌ها مدعی شد، یک نفتکش دیگر از ناوگان ذخیره‌سازی نفت ایران بر روی آب، این ناوگان را ترک کرد. از زمان توافق …