Archive for the دارندگی بدون مصرف بهینه، برازندگی نیست Category

جهان نقره دارندگی بدون مصرف بهینه، برازندگی نیست

سپتامبر 4th, 2015 Posted in دارندگی بدون مصرف بهینه، برازندگی نیست | دیدگاه‌ها برای جهان نقره دارندگی بدون مصرف بهینه، برازندگی نیست بسته هستند

جهان نقره دارندگی بدون مصرف بهینه، برازندگی نیست

اگر شدت مصرف انرژی را در کفه‌ای از ترازو و شدت توسعه صنایع را در کفه دیگر قرار دهیم، متوجه می‌شویم که میان این 2، شدت مصرف …