Archive for the دردسرهای استفاده از عدد صفر در پلاک خودرو Category

جهان نقره دردسرهای استفاده از عدد صفر در پلاک خودرو

آگوست 30th, 2015 Posted in دردسرهای استفاده از عدد صفر در پلاک خودرو | دیدگاه‌ها برای جهان نقره دردسرهای استفاده از عدد صفر در پلاک خودرو بسته هستند

جهان نقره دردسرهای استفاده از عدد صفر در پلاک خودرو

این روزها با توجه به رو به اتمام بودن کد ایران 99 برای شهر تهران، بحث اتمام پلاکهای ملی در پایتخت و صدور پلاکهای جدید حسابی بر سر …