Archive for the دلجویی صفدر حسینی از رئیس کل بانک مرکزی Category

جهان نقره دلجویی صفدر حسینی از رئیس کل بانک مرکزی

سپتامبر 6th, 2015 Posted in دلجویی صفدر حسینی از رئیس کل بانک مرکزی | دیدگاه‌ها برای جهان نقره دلجویی صفدر حسینی از رئیس کل بانک مرکزی بسته هستند

جهان نقره دلجویی صفدر حسینی از رئیس کل بانک مرکزی

سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی دلجویی کرد.