Archive for the دولت فعلاً هیچ برنامه‌ای برای برقراری روابط اقتصادی و تجاری با آمریکا ندارد Category

جهان نقره دولت فعلاً هیچ برنامه‌ای برای برقراری روابط اقتصادی و تجاری با آمریکا ندارد

سپتامبر 1st, 2015 Posted in دولت فعلاً هیچ برنامه‌ای برای برقراری روابط اقتصادی و تجاری با آمریکا ندارد | دیدگاه‌ها برای جهان نقره دولت فعلاً هیچ برنامه‌ای برای برقراری روابط اقتصادی و تجاری با آمریکا ندارد بسته هستند

جهان نقره دولت فعلاً هیچ برنامه‌ای برای برقراری روابط اقتصادی و تجاری با آمریکا ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با تصمیم دولت برای برقراری روابط تجاری با آمریکا گفت: فعلاً هیچ برنامه‌ای برای برقراری روابط تجاری با این کشور نداریم.