Archive for the رئیس جمهور فرمانده اقتصادی را چه کسی می‌داند؟ Category

جهان نقره رئیس جمهور فرمانده اقتصادی را چه کسی می‌داند؟

سپتامبر 6th, 2015 Posted in رئیس جمهور فرمانده اقتصادی را چه کسی می‌داند؟ | دیدگاه‌ها برای جهان نقره رئیس جمهور فرمانده اقتصادی را چه کسی می‌داند؟ بسته هستند

جهان نقره رئیس جمهور فرمانده اقتصادی را چه کسی می‌داند؟

رئیس جمهورفرمانده اقتصادایران راچه کسی می‌داند؟این پرسشی است که هنوزحسن روحانی پاسخ شفافی به آن نداده است اما درلابه‌لای حکم او برای محمدباقرنوبخت رئیس سازمان مدیریت، شاید این مساله رمزگشایی شده باشد.