Archive for the روزهای خوش بودجه عمرانی از راه می‌رسد؟ Category

جهان نقره روزهای خوش بودجه عمرانی از راه می‌رسد؟

آگوست 19th, 2015 Posted in روزهای خوش بودجه عمرانی از راه می‌رسد؟ | دیدگاه‌ها برای جهان نقره روزهای خوش بودجه عمرانی از راه می‌رسد؟ بسته هستند

جهان نقره روزهای خوش بودجه عمرانی از راه می‌رسد؟

در روزهایی که تمام بخش‌های اقتصاد ایران خود را آماده می‌کنند تا پس از عبور از پیچ سخت تحریم‌ها دوباره در مسیر رشد اقتصادی اوج بگیرند، به …