Archive for the ساختار يا دانه‌درشت‌ها كدام قفل فساد‌ند؟ Category

جهان نقره ساختار يا دانه‌درشت‌ها كدام قفل فساد‌ند؟

آگوست 22nd, 2015 Posted in ساختار يا دانه‌درشت‌ها كدام قفل فساد‌ند؟ | دیدگاه‌ها برای جهان نقره ساختار يا دانه‌درشت‌ها كدام قفل فساد‌ند؟ بسته هستند

جهان نقره ساختار يا دانه‌درشت‌ها كدام قفل فساد‌ند؟

تاكنون درباره لزوم مبارزه با فساد اقتصادی صحبت‌ها و تلاش‌های زيادی از مسئولان دولت يازدهم ديده و شنیده شده كه يكي از مصداق‌های آن …