Archive for the سبد نفتی اوپک ۴۳ دلاری شد/ بازگشت به پائین‌ترین قیمت سال 2015 Category

جهان نقره سبد نفتی اوپک ۴۳ دلاری شد/ بازگشت به پائین‌ترین قیمت سال 2015

آگوست 25th, 2015 Posted in سبد نفتی اوپک ۴۳ دلاری شد/ بازگشت به پائین‌ترین قیمت سال 2015 | دیدگاه‌ها برای جهان نقره سبد نفتی اوپک ۴۳ دلاری شد/ بازگشت به پائین‌ترین قیمت سال 2015 بسته هستند

جهان نقره سبد نفتی اوپک ۴۳ دلاری شد/ بازگشت به پائین‌ترین قیمت سال 2015

سبد نفتی اوپک با 1.13 دلار کاهش 43 دلار در هر بشکه فروخته شد که فاصله چندانی با کمترین قیمت خود در سال 2015 ندارد.