Archive for the سرکشی به حساب‌های بانکی کار جدیدی نیست Category

جهان نقره سرکشی به حساب‌های بانکی کار جدیدی نیست

آگوست 30th, 2015 Posted in سرکشی به حساب‌های بانکی کار جدیدی نیست | دیدگاه‌ها برای جهان نقره سرکشی به حساب‌های بانکی کار جدیدی نیست بسته هستند

جهان نقره سرکشی به حساب‌های بانکی کار جدیدی نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سرکشی مالیاتی‌ها به حساب‌های بانکی مودیان پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و از گذشته نظام مالیاتی به حساب‌های بانکی دسترسی داشته است گفت: اینکه برخی می‌گویند مالیات آن‌ها در سال گذشته ۲۰۰ یا ۳۰۰ برابر شده است درحالیکه درآمدهای آن‌ها افزایشی نداشته درست است، چراکه آن‌ها در سال‌های قبل از ‍‍پرداخت مالیات فرار می‌کردند.