Archive for the سقوط قریب‌الوقوع خودروها در رده‌بندی کیفی Category

جهان نقره سقوط قریب‌الوقوع خودروها در رده‌بندی کیفی

سپتامبر 3rd, 2015 Posted in سقوط قریب‌الوقوع خودروها در رده‌بندی کیفی | دیدگاه‌ها برای جهان نقره سقوط قریب‌الوقوع خودروها در رده‌بندی کیفی بسته هستند

جهان نقره سقوط قریب‌الوقوع خودروها در رده‌بندی کیفی

با اجرای دستورالعمل جدید ارزیابی و بازرسی کیفی خودروها (آدیت)، جایگاه کیفی خودروهای تولیدی در کشور در جدول رده‌بندی کیفی …