Archive for the شکست تاریخی سیاست‌های انقباض‌پولی فدرال‌رزرو تکرار می‌شود؟ Category

جهان نقره شکست تاریخی سیاست‌های انقباض‌پولی فدرال‌رزرو تکرار می‌شود؟

آگوست 29th, 2015 Posted in شکست تاریخی سیاست‌های انقباض‌پولی فدرال‌رزرو تکرار می‌شود؟ | دیدگاه‌ها برای جهان نقره شکست تاریخی سیاست‌های انقباض‌پولی فدرال‌رزرو تکرار می‌شود؟ بسته هستند

جهان نقره شکست تاریخی سیاست‌های انقباض‌پولی فدرال‌رزرو تکرار می‌شود؟

فدرال‌رزرو، طی چهار دهه‌ اخیر چهار مرتبه دست به سیاست‌های انقباضی پولی زده که هربار نیز اجرای این سیاست‌ها منجر به نتایج اقتصادی ناخوشایندی شده است؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا باز هم فدرال‌رزرو اشتباهات گذشته را تکرار می‌کند یا از این اشتباهات درس گرفته است؟