Archive for the صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان Category

جهان نقره صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان

آگوست 16th, 2015 Posted in صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان | دیدگاه‌ها برای جهان نقره صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان بسته هستند

جهان نقره صدای رکود بلندتر از فریاد تولیدکنندگان

در طول 4 سال اخیر با تشدید فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش تولید کشور در اثر اجرای قانون هدفمندی …