Archive for the فرصت دوباره‌ای كه آلمان به يونان داد Category

جهان نقره فرصت دوباره‌ای كه آلمان به يونان داد

آگوست 20th, 2015 Posted in فرصت دوباره‌ای كه آلمان به يونان داد | دیدگاه‌ها برای جهان نقره فرصت دوباره‌ای كه آلمان به يونان داد بسته هستند

جهان نقره فرصت دوباره‌ای كه آلمان به يونان داد

يك‌سوم از قانونگذاران آلمان با رای به سومين بسته حمايتی اقتصادی يونان فرصت دوباره‌يی به اين كشور دادند تا با آسودگی بيشتری با شرايط بحران …