Archive for the فروش زمین به خارجی‌ها با مالکیت ۱۰۰درصدی Category

جهان نقره فروش زمین به خارجی‌ها با مالکیت ۱۰۰درصدی

آگوست 25th, 2015 Posted in فروش زمین به خارجی‌ها با مالکیت ۱۰۰درصدی | دیدگاه‌ها برای جهان نقره فروش زمین به خارجی‌ها با مالکیت ۱۰۰درصدی بسته هستند

جهان نقره فروش زمین به خارجی‌ها با مالکیت ۱۰۰درصدی

وزیر صنعت گفت: آماده هستیم بازار خود را برای تولید مشترک در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم و در این مسیر ایران هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در بنگاه ها حتی با مالکیت صد درصدی خارجی‌ها برای مالکیت زمین به منظور تولید ندارد.