Archive for the قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد Category

جهان نقره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد

آگوست 17th, 2015 Posted in قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد | دیدگاه‌ها برای جهان نقره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد بسته هستند

جهان نقره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرا ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهوری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای اجرا ابلاغ کرد.