Archive for the مرغ کیلویی 7500 تومان شد Category

جهان نقره مرغ کیلویی 7500 تومان شد

سپتامبر 2nd, 2015 Posted in مرغ کیلویی 7500 تومان شد | دیدگاه‌ها برای جهان نقره مرغ کیلویی 7500 تومان شد بسته هستند

جهان نقره مرغ کیلویی 7500 تومان شد

دبیر انجمن ملی‌ طیور‌ کشور‌ با بیان اینکه قیمت مرغ به حاشیه سود لازم برای تولیدکنندگان رسیده است گفت: در حال حاضر این محصول 5500 تا …