Archive for the مصوبه تردد خودروهای اروندی لغو نخواهد شد Category

جهان نقره مصوبه تردد خودروهای اروندی لغو نخواهد شد

سپتامبر 16th, 2015 Posted in مصوبه تردد خودروهای اروندی لغو نخواهد شد | دیدگاه‌ها برای جهان نقره مصوبه تردد خودروهای اروندی لغو نخواهد شد بسته هستند

جهان نقره مصوبه تردد خودروهای اروندی لغو نخواهد شد

نماینده اهواز گفت: مردم مطمئن باشند که مصوبه تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند در سطح استان خوزستان لغو نخواهد شد و تردد آن‌ها در …