Archive for the نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم تک رقمی می‌شود Category

جهان نقره نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم تک رقمی می‌شود

آگوست 31st, 2015 Posted in نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم تک رقمی می‌شود | دیدگاه‌ها برای جهان نقره نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم تک رقمی می‌شود بسته هستند

جهان نقره نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم تک رقمی می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که در دولت انجام شده نرخ تورم تا پایان دولت یازدهم تک‌رقمی خواهد بود.