Archive for the وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت به تهران می‌رود Category

جهان نقره وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت به تهران می‌رود

آگوست 20th, 2015 Posted in وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت به تهران می‌رود | دیدگاه‌ها برای جهان نقره وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت به تهران می‌رود بسته هستند

جهان نقره وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت به تهران می‌رود

سفارتخانه بریتانیا در تهران پس از گذشت حدود 4 سال از بسته شدن آن، روز یکشنبه 23 اوت بازگشایی می‌شود. یک منبع دیپلماتیک بریتانیایی گفت که …