Archive for the چک‌های جعلی باز هم قربانی گرفت/این بار، کارمند بانک Category

جهان نقره چک‌های جعلی باز هم قربانی گرفت/این بار، کارمند بانک

آگوست 17th, 2015 Posted in چک‌های جعلی باز هم قربانی گرفت/این بار، کارمند بانک | دیدگاه‌ها برای جهان نقره چک‌های جعلی باز هم قربانی گرفت/این بار، کارمند بانک بسته هستند

جهان نقره چک‌های جعلی باز هم قربانی گرفت/این بار، کارمند بانک

جعل چک و صدور آن داستان تازه‌ای در حوزه بانکی کشور نیست و مالباختگان از این معضل هم کم نیستند؛ مساله‌ای که امنیت پایین چک‌های موجود از عوامل اصلی آن عنوان می‌شود.