Archive for the چین جایی برای خوش‌بینی باقی گذاشته است؟ Category

جهان نقره چین جایی برای خوش‌بینی باقی گذاشته است؟

سپتامبر 2nd, 2015 Posted in چین جایی برای خوش‌بینی باقی گذاشته است؟ | دیدگاه‌ها برای جهان نقره چین جایی برای خوش‌بینی باقی گذاشته است؟ بسته هستند

جهان نقره چین جایی برای خوش‌بینی باقی گذاشته است؟

تیموتی مو، استراتژیست ارشد بازار منطقه آسیا-پاسیفیک در شرکت خدمات مالی و بانکداری «گلدمن ساکس» با حضور در شبکه تلویزیونی «بلومبرگ» به بررسی بازار سرمایه چین پرداخت و توضیح داد که چرا شرکت متوبعش همچنان نسبت به چین خوش‌بین است.