Archive for the کیفیت خودروها چه ربطی به ضدانقلاب دارد؟ Category

جهان نقره کیفیت خودروها چه ربطی به ضدانقلاب دارد؟

سپتامبر 1st, 2015 Posted in کیفیت خودروها چه ربطی به ضدانقلاب دارد؟ | دیدگاه‌ها برای جهان نقره کیفیت خودروها چه ربطی به ضدانقلاب دارد؟ بسته هستند

جهان نقره کیفیت خودروها چه ربطی به ضدانقلاب دارد؟

این روزها وزیر صنعت و خودروسازان در حالی بر طبل توخالی گرانی خودرو می‌کوبد و ضدانقلاب را منشأ نارضایتی‌ها از قیمت و کیفیت خودروها …