Archive for the ۱۱ روایت از ۱ دارایی؛ چرا با مردم شفاف نیستیم؟ Category

جهان نقره ۱۱ روایت از ۱ دارایی؛ چرا با مردم شفاف نیستیم؟

آگوست 15th, 2015 Posted in ۱۱ روایت از ۱ دارایی؛ چرا با مردم شفاف نیستیم؟ | دیدگاه‌ها برای جهان نقره ۱۱ روایت از ۱ دارایی؛ چرا با مردم شفاف نیستیم؟ بسته هستند

جهان نقره ۱۱ روایت از ۱ دارایی؛ چرا با مردم شفاف نیستیم؟

یکی از مهمترین استنادات دولت در لزوم امضای هرچه سریعتر توافق هسته‌ای آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج و استفاده از آن برای ایجاد گشایش در اقتصاد بود اما…