Archive for the 2 روی سكه مناسبات جديد ايران و سوييس Category

جهان نقره 2 روی سكه مناسبات جديد ايران و سوييس

آگوست 16th, 2015 Posted in 2 روی سكه مناسبات جديد ايران و سوييس | دیدگاه‌ها برای جهان نقره 2 روی سكه مناسبات جديد ايران و سوييس بسته هستند

جهان نقره 2 روی سكه مناسبات جديد ايران و سوييس

اين روزها انتشار پيشتازی دولت سوييس در لغو تحريم‌هاي ايران خبرساز شده است. درحالي عده‌يی اين اقدام سوييس را حركتی نمادين …