Posts Tagged آخرین خبرها

طرح فروش نقد و اقساط محصولات کرمان موتور – مهر 95

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای طرح فروش نقد و اقساط محصولات کرمان موتور – مهر 95 بسته هستند

طرح فروش نقد و اقساط محصولات کرمان موتور – مهر 95
گروه صنعتی کرمان موتور شرایط جدید فروش نقد و اقساط محصولات خود، ویژه مهرماه 95 را منتشر نمود.

طرح فروش نقد و اقساط محصولات کرمان موتور – مهر 95

گروه صنعتی کرمان موتور شرایط جدید فروش نقد و اقساط محصولات خود، ویژه مهرماه 95 را منتشر نمود.
طرح فروش نقد و اقساط محصولات کرمان موتور – مهر 95

دانلود موزیک

نقد کردن موجودی کارت‌ها ممنوع است

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای نقد کردن موجودی کارت‌ها ممنوع است بسته هستند

نقد کردن موجودی کارت‌ها ممنوع است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) که طی بخشنامه شماره 194227‏‏‏‏/95 مورخ 18‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1395 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه (کام) است.  بدیهی است این مهم می‌تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود. دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) که در پانزدهمین جلسه مورخ 28‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1395 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید، صرفاً در خصوص کارت‌های اعتباری مرابحه موضوع بخشنامه شماره 194227‏‏‏‏/95 صادر شده و لازم‌الاجرا است. لذا بانک‏‏‏‏ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند عملیات حسابداری را وفق مفاد دستورالعمل، در دفاتر خود اعمال کند. در دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه، اهم رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل اجرایی به شرح زیر تبیین می شود: 1-    رویدادهای مالی مرتبط با امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی؛ 2-    رویدادهای مالی در ارتباط با تخفیف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط‏‏‏‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط‏‏‏‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛ 3-    رویدادهای مالی مرتبط با عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت اعتباری، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) از سوی مؤسسه اعتباری در پایان دوره تنفس، مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند؛ 4-    رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خرید‌های با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین‌شده با استفاده از کارت اعتباری. علاوه بر این در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، “کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری” یک‌صدهزار ریال و “آبونمان سالانه کارت اعتباری” موضوع ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت‌ اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تأکید  و خاطرنشان می‌سازد که عملکرد بانک‌ها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می‌شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.

نقد کردن موجودی کارت‌ها ممنوع است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از حلقه‌های متصل به دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام) که طی بخشنامه شماره 194227‏‏‏‏/95 مورخ 18‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1395 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، عملیات حسابداری مربوط به نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری مرابحه (کام) است.  بدیهی است این مهم می‌تواند موجب ایجاد وحدت رویه، شناسایی و ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط و ارتقای شفافیت صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری شود. دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) که در پانزدهمین جلسه مورخ 28‏‏‏‏/6‏‏‏‏/1395 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسید، صرفاً در خصوص کارت‌های اعتباری مرابحه موضوع بخشنامه شماره 194227‏‏‏‏/95 صادر شده و لازم‌الاجرا است. لذا بانک‏‏‏‏ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند عملیات حسابداری را وفق مفاد دستورالعمل، در دفاتر خود اعمال کند. در دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه، اهم رویدادهای مالی مرتبط با کارت اعتباری و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل اجرایی به شرح زیر تبیین می شود: 1-    رویدادهای مالی مرتبط با امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری به صورت نسیه اقساطی؛ 2-    رویدادهای مالی در ارتباط با تخفیف حداقل 90 درصد سود مستتر در قسط‏‏‏‏/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط‏‏‏‏/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی مرابحه با استفاده از کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید؛ 3-    رویدادهای مالی مرتبط با عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت اعتباری، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) از سوی مؤسسه اعتباری در پایان دوره تنفس، مشروط به این‌که مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند؛ 4-    رویدادهای مالی در ارتباط با واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خرید‌های با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین‌شده با استفاده از کارت اعتباری. علاوه بر این در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، “کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری” یک‌صدهزار ریال و “آبونمان سالانه کارت اعتباری” موضوع ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد. در خاتمه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت‌ اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، بر لزوم تمهید تمامی مقدمات لازم از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای صدور و گسترش آن در نظام بانکی کشور تأکید  و خاطرنشان می‌سازد که عملکرد بانک‌ها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می‌شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.

نقد کردن موجودی کارت‌ها ممنوع است

نفت آموزش پرورش دولتی

افزایش سهام بوئینگ به خاطر ایران

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in قیمت | دیدگاه‌ها برای افزایش سهام بوئینگ به خاطر ایران بسته هستند

افزایش سهام بوئینگ به خاطر ایران
با اعلام خبر مجوز دولت امریکا برای فروش بوئینگ به ایران سهام این شرکت در بازار وال استریت 2.2 درصد افزایش یافت.

افزایش سهام بوئینگ به خاطر ایران

با اعلام خبر مجوز دولت امریکا برای فروش بوئینگ به ایران سهام این شرکت در بازار وال استریت 2.2 درصد افزایش یافت.
افزایش سهام بوئینگ به خاطر ایران

car

دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟ بسته هستند

دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟
کلمه نامأنوس FATF طی هفته گذشته کلیدواژه حملات مخالفان دولت روحانی بوده است. FATF گروه ویژه اقدام مالی است که توصیه هایی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی منابع گروه های تروریستی به دولت ها ارائه می کند.

دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟

کلمه نامأنوس FATF طی هفته گذشته کلیدواژه حملات مخالفان دولت روحانی بوده است. FATF گروه ویژه اقدام مالی است که توصیه هایی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی منابع گروه های تروریستی به دولت ها ارائه می کند.
دلواپسان FATF به دنبال چه هستند؟

باران دانلود

سرمایه‌ گذاری راه‌ آهن در افق برنامه 8 ساله

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای سرمایه‌ گذاری راه‌ آهن در افق برنامه 8 ساله بسته هستند

سرمایه‌ گذاری راه‌ آهن در افق برنامه 8 ساله
در برنامه ششم توسعه سه بند از طرف دولت در بخش حمل و نقل ریلی با پیروی از دو بند سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری ارائه شده است.

سرمایه‌ گذاری راه‌ آهن در افق برنامه 8 ساله

در برنامه ششم توسعه سه بند از طرف دولت در بخش حمل و نقل ریلی با پیروی از دو بند سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری ارائه شده است.
سرمایه‌ گذاری راه‌ آهن در افق برنامه 8 ساله

سایت خبری زندگی

چرا هنوز ارز تک نرخی نشده؟

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in ارز | دیدگاه‌ها برای چرا هنوز ارز تک نرخی نشده؟ بسته هستند

چرا هنوز ارز تک نرخی نشده؟
بانک مرکزی ایران بارها وعده داده است که قیمت ارز را تک نرخی خواهد کرد، اما با این وجود تحولات سیاست خارجی در پرونده برجام و رفت و آمد ارزها به خزانه بانک مرکزی موجب شد تا این برنامه به تاخیر افتد.

چرا هنوز ارز تک نرخی نشده؟

بانک مرکزی ایران بارها وعده داده است که قیمت ارز را تک نرخی خواهد کرد، اما با این وجود تحولات سیاست خارجی در پرونده برجام و رفت و آمد ارزها به خزانه بانک مرکزی موجب شد تا این برنامه به تاخیر افتد.
چرا هنوز ارز تک نرخی نشده؟

ایرانی

احیای توانمندی روستاها به عنوان مراکز تولید

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای احیای توانمندی روستاها به عنوان مراکز تولید بسته هستند

احیای توانمندی روستاها به عنوان مراکز تولید

الهام امین زاده اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی در بحث رعایت حقوق شهروندی باید به صورت ویژه و متمرکز وارد عمل شوند. وی افزود: در این راستا با توجه به دغدغه ویژه رئیس جمهوری نسبت به حقوق شهروندی کار بر روی فرایند احترام به حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی به صورت تخصصی آغاز شده است. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: آسیب شناسی در حوزه حقوق شهروندی را انجام دادیم و اینک باید ضمن ارزیابی وضعیت استان‌های مختلف در این حوزه نقاط قوت و ضعف هر منطقه مشخص و بر این اساس نسبت به توسعه حقوق شهروندی و آگاه‌سازی مردم از حقوق خود اقدام شود. امین زاده با بیان اینکه هر استان در بخش‌های مختلف اقدامات خوبی در حوزه رعایت حقوق شهروندی انجام داده که هدف ما در شناسایی بخش‌ها، مناطقی و افرادی که در این زمینه کارها و طرح‌های شاخصی انجام داده و می‌دهند؛ پرهیز از پراکندگی و اقدامات جزیره‌ای و ایجاد انسجام و هم‌افزایی در گستره یکپارچه جامعه است. وی گفت: در این میان باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم به مردم در حوزه حقوق خود در بخش‌های مختلف انجام شود تا این امر به تحقق بهتر و سریعتر این امر بی‌انجامد. امین زاده با اشاره به برخی از معضلات جامعه به وِیژه در حاشیه شهرها و این که امروز مردم حاشیه شهرها به چه چیزی می‌توانند افتخار کنند؟ افزود: جدایی این مردم از خاک و روستا و آبادی خود و سکونت در یک منطقه به نام حاشیه شهر که فاقد هویت اجتماعی مشخص با انواع آسیب‌ها و معضلات است، هویت‌ها را در افراد تضعیف کرده است. وی عنوان کرد: باید تلاش کرد روستاها دوباره به عنوان مراکز تولید و با اهمیت جامعه احیا و توانمند شوند و  به مرور حاشیه شهرها را کمرنگ کنیم که این خود نیازمند اقدامی کلان و گسترده با حضور همه بخش‌ها و ظرفیت‌های کشور است. امین زاده با بیان اینکه خراسان رضوی همواره در حوزه‌های مختلف از استان‌های پیشرو در کشور بوده است، افزود: در حوزه حقوق شهروندی نیز باید گونه‌ای عمل شود که این پیشتازی حفظ شود. جامعه روستا

احیای توانمندی روستاها به عنوان مراکز تولید

الهام امین زاده اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی در بحث رعایت حقوق شهروندی باید به صورت ویژه و متمرکز وارد عمل شوند. وی افزود: در این راستا با توجه به دغدغه ویژه رئیس جمهوری نسبت به حقوق شهروندی کار بر روی فرایند احترام به حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی به صورت تخصصی آغاز شده است. دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: آسیب شناسی در حوزه حقوق شهروندی را انجام دادیم و اینک باید ضمن ارزیابی وضعیت استان‌های مختلف در این حوزه نقاط قوت و ضعف هر منطقه مشخص و بر این اساس نسبت به توسعه حقوق شهروندی و آگاه‌سازی مردم از حقوق خود اقدام شود. امین زاده با بیان اینکه هر استان در بخش‌های مختلف اقدامات خوبی در حوزه رعایت حقوق شهروندی انجام داده که هدف ما در شناسایی بخش‌ها، مناطقی و افرادی که در این زمینه کارها و طرح‌های شاخصی انجام داده و می‌دهند؛ پرهیز از پراکندگی و اقدامات جزیره‌ای و ایجاد انسجام و هم‌افزایی در گستره یکپارچه جامعه است. وی گفت: در این میان باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی لازم به مردم در حوزه حقوق خود در بخش‌های مختلف انجام شود تا این امر به تحقق بهتر و سریعتر این امر بی‌انجامد. امین زاده با اشاره به برخی از معضلات جامعه به وِیژه در حاشیه شهرها و این که امروز مردم حاشیه شهرها به چه چیزی می‌توانند افتخار کنند؟ افزود: جدایی این مردم از خاک و روستا و آبادی خود و سکونت در یک منطقه به نام حاشیه شهر که فاقد هویت اجتماعی مشخص با انواع آسیب‌ها و معضلات است، هویت‌ها را در افراد تضعیف کرده است. وی عنوان کرد: باید تلاش کرد روستاها دوباره به عنوان مراکز تولید و با اهمیت جامعه احیا و توانمند شوند و  به مرور حاشیه شهرها را کمرنگ کنیم که این خود نیازمند اقدامی کلان و گسترده با حضور همه بخش‌ها و ظرفیت‌های کشور است. امین زاده با بیان اینکه خراسان رضوی همواره در حوزه‌های مختلف از استان‌های پیشرو در کشور بوده است، افزود: در حوزه حقوق شهروندی نیز باید گونه‌ای عمل شود که این پیشتازی حفظ شود. جامعه روستا

احیای توانمندی روستاها به عنوان مراکز تولید

wolrd press news

تکلیف کارگران موقت در دریافت سنوات کار چیست؟

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای تکلیف کارگران موقت در دریافت سنوات کار چیست؟ بسته هستند

تکلیف کارگران موقت در دریافت سنوات کار چیست؟
از ابتدای سال 92 کلیه کارکنان دارای قرارداد کار دائم و موقت دارای یک سال سابقه کاریا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته …

تکلیف کارگران موقت در دریافت سنوات کار چیست؟

از ابتدای سال 92 کلیه کارکنان دارای قرارداد کار دائم و موقت دارای یک سال سابقه کاریا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته …
تکلیف کارگران موقت در دریافت سنوات کار چیست؟

کیمیا دانلود

هک اطلاعات ۵۰۰ میلیون کاربر در یاهو

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in طلا | دیدگاه‌ها برای هک اطلاعات ۵۰۰ میلیون کاربر در یاهو بسته هستند

هک اطلاعات ۵۰۰ میلیون کاربر در یاهو

به گزارش وال استریت ژورنال، یاهو احتمال داده است که دست یک عنصر دولتی پشت پرده حمله به سرورهای این شرکت است. یاهو در بیانیه روز پنجشنبه خود اعلام کرده که هم اکنون در حال هشدار به کاربرهایی است که ممکن است حساب کاربری آنها در معرض خطر قرار گرفته باشد. این شرکت توصیه کرده است کاربرانی که از سال 2014 تاکنون رمز عبور ایمیل خود را تغییر نداده اند، این کار را در اولین فرصت ممکن انجام دهند. یاهو همچنین توصیه کرده است که آن دسته از کاربرانی که از رمزهای عبور مشابه برای دیگر حساب های کاربری خود استفاده می کنند، نسبت به تعویض آنها هم اقدام کنند.   رسانه ها از این رویداد به عنوان بزرگترین حمله سایبری در تاریخ اینترنت یاد می کنند. زمزمه های احتمال رخنه هکرها به سرور های یاهو نخستین بار در ماه اوت و زمانی شکل گرفت که فردی در وب سیاه – شبکه متشکل از هزاران سایت پنهان اینترنتی – اعلام کرد که قصد فروش 200 میلیون حساب کاربری یاهو را دارد. سران یاهو که زمانی دست رد به پیشنهاد خرید 44 میلیارد دلاری مایکروسافت زده بودند، مرداد گذشته برای فروش این شرکت با قیمت کمتر از 5 میلیارد دلار به توافق رسیدند. تحلیلگران می گویند بعید است شرکت مخابراتی ورایزن که خریدار یاهو است، در واکنش به خبر افشای اطلاعات حساب های کاربری، تغییری در مفاد و قیمت توافق شده اعمال کند.

هک اطلاعات ۵۰۰ میلیون کاربر در یاهو

به گزارش وال استریت ژورنال، یاهو احتمال داده است که دست یک عنصر دولتی پشت پرده حمله به سرورهای این شرکت است. یاهو در بیانیه روز پنجشنبه خود اعلام کرده که هم اکنون در حال هشدار به کاربرهایی است که ممکن است حساب کاربری آنها در معرض خطر قرار گرفته باشد. این شرکت توصیه کرده است کاربرانی که از سال 2014 تاکنون رمز عبور ایمیل خود را تغییر نداده اند، این کار را در اولین فرصت ممکن انجام دهند. یاهو همچنین توصیه کرده است که آن دسته از کاربرانی که از رمزهای عبور مشابه برای دیگر حساب های کاربری خود استفاده می کنند، نسبت به تعویض آنها هم اقدام کنند.   رسانه ها از این رویداد به عنوان بزرگترین حمله سایبری در تاریخ اینترنت یاد می کنند. زمزمه های احتمال رخنه هکرها به سرور های یاهو نخستین بار در ماه اوت و زمانی شکل گرفت که فردی در وب سیاه – شبکه متشکل از هزاران سایت پنهان اینترنتی – اعلام کرد که قصد فروش 200 میلیون حساب کاربری یاهو را دارد. سران یاهو که زمانی دست رد به پیشنهاد خرید 44 میلیارد دلاری مایکروسافت زده بودند، مرداد گذشته برای فروش این شرکت با قیمت کمتر از 5 میلیارد دلار به توافق رسیدند. تحلیلگران می گویند بعید است شرکت مخابراتی ورایزن که خریدار یاهو است، در واکنش به خبر افشای اطلاعات حساب های کاربری، تغییری در مفاد و قیمت توافق شده اعمال کند.

هک اطلاعات ۵۰۰ میلیون کاربر در یاهو

بازار بورس

زمان اعلام‎ نتایج کارشناسی دانشگاه آزاد سال 95

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای زمان اعلام‎ نتایج کارشناسی دانشگاه آزاد سال 95 بسته هستند

زمان اعلام‎ نتایج کارشناسی دانشگاه آزاد سال 95
سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: نتایج نهایی دوره های کارشناسی با آزمون سال ۹۵ این دانشگاه ساعت ۱۴ امروز شنبه اعلام می شود.

زمان اعلام‎ نتایج کارشناسی دانشگاه آزاد سال 95

سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: نتایج نهایی دوره های کارشناسی با آزمون سال ۹۵ این دانشگاه ساعت ۱۴ امروز شنبه اعلام می شود.
زمان اعلام‎ نتایج کارشناسی دانشگاه آزاد سال 95

دانلود فیلم خارجی

ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد/ رشد ۱۷ درصدی معاملات مسکن در تهران

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in مسکن | دیدگاه‌ها برای ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد/ رشد ۱۷ درصدی معاملات مسکن در تهران بسته هستند

ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد/ رشد ۱۷ درصدی معاملات مسکن در تهران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن نه تنها تا پایان امسال‌ بلکه تا تابستان سال آینده نیز رشد نخواهد کرد گفت: دولت برای کمک به بخش مسکن باید زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات را افزایش و نرخ سود و سقف اقساط ماهانه را باز هم کاهش دهد.

ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد/ رشد ۱۷ درصدی معاملات مسکن در تهران

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن نه تنها تا پایان امسال‌ بلکه تا تابستان سال آینده نیز رشد نخواهد کرد گفت: دولت برای کمک به بخش مسکن باید زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات را افزایش و نرخ سود و سقف اقساط ماهانه را باز هم کاهش دهد.
ظرفیت افزایش قیمت مسکن در کشور وجود ندارد/ رشد ۱۷ درصدی معاملات مسکن در تهران

bluray movie download

جدول اقساط کارت های اعتباری جدید

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای جدول اقساط کارت های اعتباری جدید بسته هستند

جدول اقساط کارت های اعتباری جدید
ثبت‌نام دریافت کارتهای اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی از دیروز شروع شد؛ اما برخی شعب از عدم ابلاغ بخشنامه خبر می‌دادند. اقساط کارتها به ترتیب حدود ۴۰۰هزار، یک میلیون و ۱.۵میلیون تومان است.

جدول اقساط کارت های اعتباری جدید

ثبت‌نام دریافت کارتهای اعتباری۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی از دیروز شروع شد؛ اما برخی شعب از عدم ابلاغ بخشنامه خبر می‌دادند. اقساط کارتها به ترتیب حدود ۴۰۰هزار، یک میلیون و ۱.۵میلیون تومان است.
جدول اقساط کارت های اعتباری جدید

نفت آموزش پرورش دولتی

هند بازار نفت را قبضه می کند

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای هند بازار نفت را قبضه می کند بسته هستند

هند بازار نفت را قبضه می کند
اگر به دنبال دلیلی برای تعیین بهای نفت هستید باید بدانید که هند هم اکنون گوی رقابت را از چین ربوده است.

هند بازار نفت را قبضه می کند

اگر به دنبال دلیلی برای تعیین بهای نفت هستید باید بدانید که هند هم اکنون گوی رقابت را از چین ربوده است.
هند بازار نفت را قبضه می کند

دانلود فیلم جدید

خریداران آیفون 7 بخوانند

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای خریداران آیفون 7 بخوانند بسته هستند

خریداران آیفون 7 بخوانند
ورود گوشی‌های آیفون ۷ به بازار با موج استقبال علاقه‌مندان در دنیا مواجه شده، اما با توجه به ورود قاچاقی این کالا به کشور خریداران این گوشی‌ها باید به برخی مسایل توجه ویژه‌ای داشته باشند.

خریداران آیفون 7 بخوانند

ورود گوشی‌های آیفون ۷ به بازار با موج استقبال علاقه‌مندان در دنیا مواجه شده، اما با توجه به ورود قاچاقی این کالا به کشور خریداران این گوشی‌ها باید به برخی مسایل توجه ویژه‌ای داشته باشند.
خریداران آیفون 7 بخوانند

دانلود سریال و آهنگ

پرواز بلند نفت و بورس

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in خبر جدید | دیدگاه‌ها برای پرواز بلند نفت و بورس بسته هستند

پرواز بلند نفت و بورس
شاخص سهام بورس لندن و بهای نفت خام دریای برنت افزایش یافتند.

پرواز بلند نفت و بورس

شاخص سهام بورس لندن و بهای نفت خام دریای برنت افزایش یافتند.
پرواز بلند نفت و بورس

اسکای نیوز

قیمت آیفون‌ 7 در ایران حبابی است/ برای خرید عجله نکنید

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in قیمت | دیدگاه‌ها برای قیمت آیفون‌ 7 در ایران حبابی است/ برای خرید عجله نکنید بسته هستند

قیمت آیفون‌ 7 در ایران حبابی است/ برای خرید عجله نکنید
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه با تاکید بر اینکه قیمت تلفن‌های همراه آیفون 7 و +7 عرضه شده در بازار ایران …

قیمت آیفون‌ 7 در ایران حبابی است/ برای خرید عجله نکنید

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه با تاکید بر اینکه قیمت تلفن‌های همراه آیفون 7 و +7 عرضه شده در بازار ایران …
قیمت آیفون‌ 7 در ایران حبابی است/ برای خرید عجله نکنید

باران دانلود

صدور مجوز فروش هواپیما به ایران رتبه اعتباری ایرباس و بوئینگ را افزایش داد

سپتامبر 23rd, 2016 Posted in قیمت | دیدگاه‌ها برای صدور مجوز فروش هواپیما به ایران رتبه اعتباری ایرباس و بوئینگ را افزایش داد بسته هستند

صدور مجوز فروش هواپیما به ایران رتبه اعتباری ایرباس و بوئینگ را افزایش داد
موسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد، تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در اعطای مجوز به شرکت های ایرباس و بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران اتفاقی مثبت به سود رتبه اعتباری این دو شرکت هواپیماسازی خواهد بود.

صدور مجوز فروش هواپیما به ایران رتبه اعتباری ایرباس و بوئینگ را افزایش داد

موسسه اعتبارسنجی مودیز اعلام کرد، تصمیم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا در اعطای مجوز به شرکت های ایرباس و بوئینگ برای فروش هواپیما به ایران اتفاقی مثبت به سود رتبه اعتباری این دو شرکت هواپیماسازی خواهد بود.
صدور مجوز فروش هواپیما به ایران رتبه اعتباری ایرباس و بوئینگ را افزایش داد

اتومبیل