Posts Tagged آرامش طلا

آرامش طلا بهم ریخت!

سپتامبر 22nd, 2016 Posted in طلا | دیدگاه‌ها برای آرامش طلا بهم ریخت! بسته هستند

آرامش طلا بهم ریخت!
در حالی که بازار طلا و سکه شرایط آرامی را طی هفته جاری پشت سر می‌گذاشت، به یک‌باره روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش هشت دلاری قیمت جهانی هر اونس طلا روبرو شد.

آرامش طلا بهم ریخت!

در حالی که بازار طلا و سکه شرایط آرامی را طی هفته جاری پشت سر می‌گذاشت، به یک‌باره روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش هشت دلاری قیمت جهانی هر اونس طلا روبرو شد.
آرامش طلا بهم ریخت!

مجله اتومبیل

آرامش مطلق در بازار جهانی طلا

سپتامبر 14th, 2016 Posted in طلا | دیدگاه‌ها برای آرامش مطلق در بازار جهانی طلا بسته هستند

آرامش مطلق در بازار جهانی طلا
انتظار برای نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا، روندهای جهانی را کم نوسان کرده است. طلا که به شدت نسبت به اخبار و داده‌های مختلف حساس است، روز دوشنبه تنها با یک دلار افت به قیمت 1327 دلار رسید و روز سه‌شنبه را نیز با نوسان در انتهای همان محدوده 1320 دلار آغاز کرد.

آرامش مطلق در بازار جهانی طلا

انتظار برای نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا، روندهای جهانی را کم نوسان کرده است. طلا که به شدت نسبت به اخبار و داده‌های مختلف حساس است، روز دوشنبه تنها با یک دلار افت به قیمت 1327 دلار رسید و روز سه‌شنبه را نیز با نوسان در انتهای همان محدوده 1320 دلار آغاز کرد.
آرامش مطلق در بازار جهانی طلا

عرفان دینی