Posts Tagged اقتصادی سیاست

انفجار نارضایتی اقتصادی در زمین سیاست

سپتامبر 3rd, 2016 Posted in زمین | دیدگاه‌ها برای انفجار نارضایتی اقتصادی در زمین سیاست بسته هستند

انفجار نارضایتی اقتصادی در زمین سیاست
بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا وارد فاز جدیدی شده است. اگر تا دیروز بحران‌ها بیشتر جنبه اقتصادی داشت و مردم در صف‌های کیلومتری مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها می‌ایستادند تا شاید لقمه نانی به کف آورند اما از پنج‌شنبه اعتراضات شکل تظاهرات خیابانی به خود گرفته است.

انفجار نارضایتی اقتصادی در زمین سیاست

بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا وارد فاز جدیدی شده است. اگر تا دیروز بحران‌ها بیشتر جنبه اقتصادی داشت و مردم در صف‌های کیلومتری مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها می‌ایستادند تا شاید لقمه نانی به کف آورند اما از پنج‌شنبه اعتراضات شکل تظاهرات خیابانی به خود گرفته است.
انفجار نارضایتی اقتصادی در زمین سیاست

میهن دانلود