Posts Tagged جهان نقره مشکلات مردم برای دريافت خسارت از بيمه‌های شخص ثالث

جهان نقره مشکلات مردم برای دريافت خسارت از بيمه‌های شخص ثالث

آگوست 19th, 2015 Posted in مشکلات مردم برای دريافت خسارت از بيمه‌های شخص ثالث | دیدگاه‌ها برای جهان نقره مشکلات مردم برای دريافت خسارت از بيمه‌های شخص ثالث بسته هستند

جهان نقره مشکلات مردم برای دريافت خسارت از بيمه‌های شخص ثالث

الزام مشتری به پرداخت نقدی حق بيمه و بهانه تراشی هنگام پرداخت خسارت، وضعيت فعلي تنها بيمه اجباری کشور در شرکت های بيمه ای است. شرکت‌هايی …